Zmluvy - Obec Soľ (výpis z 01.03.2024)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ Adresa Dokumenty
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>  Stránka 5 z 6
14.05.2013 14.05.2013
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
1 140,00 €
zmluva
Mesto Vranov n/T Vranov n/T,09301 Vranov n/T Zobrazit dokument  
26.04.2013 26.04.2013
Odkúpenie pozemku pre účely zriadenia verejnej zelene
169,32 €
zmluva
Jozef Voľanský a Mária Voľanská Soľ 310,094 35 Soľ Zobrazit dokument  
10.04.2013 28.03.2013 Dodatok č. 1
Rozdelenie zmluvy na oprávnené a neoprávnené výdavky
850 657,64 €
zmluva
EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66,04017 Košica Zobrazit dokument  
10.04.2013 28.03.2013 Dodatok č. 2
Zmena rozsahu neoprávnených výdavkov
84 666,97 €
zmluva
EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66,04017 Košica Zobrazit dokument  
20.03.2013 24.01.2013 č.2
Dodávka plynu
0,00 €
zmluva
SPP - distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b,82511 Bratislava Zobrazit dokument  
27.02.2013 25.02.2013
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky
460,00 €
zmluva
SALDO - AUDIT Vranov s.r.o. Duklianskych hrdinov 1236,09301 Vranov n/T Zobrazit dokument  
21.12.2012 24.10.2012
Poskytnutie odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti.
2 000,00 €
zmluva
Ing. Vladimír Uram Kamencová 8157/32,08005 Prešov Zobrazit dokument  
06.11.2012 23.10.2012
Dažďová kanalizácia v rómskej osade.
19 966,60 €
zmluva
STAPAX, s.r.o. Soľ 454,09435 Soľ Zobrazit dokument  
29.10.2012 14.09.2012
Prenájom nebytových priestorov
150,00 €
zmluva
Súkromná základná umelecká škola Jastrabie n/T Jastrabie nad Topľou 12,09435 Jastrabie n/T Zobrazit dokument  
29.10.2012 18.10.2012 863/266/2012/ÚP
Zriadené vecné bremeno za účelom uloženia vodovodného a kanalizačného potrubia.
1,00 €
zmluva
VVS, a.s. Komenského 50,04248 Košice Zobrazit dokument  
01.10.2012 28.09.2012 č.1244/2010/UZ
Zmena všeobecných obchodných podmienok pre úvery
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské nivy 1,82990 Bratislava Zobrazit dokument  
01.10.2012 28.09.2012 č.1244/2010/UZ
Všeobecné obchodné podmienky
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské nivy 1,82990 Bratislava Zobrazit dokument  
31.08.2012 11.07.2012 713/352/2012
Záložné právo na dom smútku za účelom výstavby 9 BJ.
96 200,00 €
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta č.8,83304 Bratislava 37 Zobrazit dokument  
28.08.2012 28.06.2012 0076-PRB/2012
Poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov
176 400,00 €
zmluva
MDVRR SR Námestie slobody 6,81005 Bratislava 15 Zobrazit dokument  
28.08.2012 22.08.2012 č.1/DZ 221401205940101
Poskytnutie NFP
850 949,97 €
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičová 12,81266 Bratislava Zobrazit dokument  
01.06.2012 22.05.2012 093/2012-12-5.0/V
Zmluva o spolupráci
0,00 €
zmluva
Fond sociálneho rozvoja Špitálska 6,81455 Bratislava Zobrazit dokument  
01.06.2012 22.05.2012 093/2012-12-5.0/V
Zmluva o spolupráci
0,00 €
zmluva
Fond sociálneho rozvoja Špitálska 6,81455 Bratislava Zobrazit dokument  
29.05.2012 28.05.2012 č. 935/2012/D
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské nivy 1,82990 Bratislava Zobrazit dokument  
29.05.2012 28.05.2012
Všeobecné obchodné podmienky pre úvery
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské nivy 1,82990 Bratislava Zobrazit dokument  
29.05.2012 28.05.2012 č. 490/2012/UZ
Poskytnutie kontokorentného úveru
0,00 €
zmluva
Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské nivy 1,82990 Bratislava Zobrazit dokument