Zmluvy - Obec Soľ (výpis z 01.03.2024)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ Adresa Dokumenty
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>  Stránka 6 z 6
10.04.2012 02.04.2012
EXTERNÝ MANAŽMENT NA PROJEKT Regenerácia obce Soľ
17 000,00 €
zmluva
Enviroprojekt, s.r.o. Kuzmányho 5,08001 Prešov Zobrazit dokument  
10.04.2012 02.04.2012
STAVEBNÝ DOZOR NA STAVBU Regenerácia obce Soľ
9 480,00 €
zmluva
Ján Velebír - STAVITEĽ Širiava 440/12,09431 Hanušovce nad Topľou Zobrazit dokument  
10.04.2012 03.04.2012 č.4907.2060005VBA
STAVEBNÉ PRÁCE - PROJEKT Regenerácia obce Soľ
850 657,64 €
zmluva
EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66,04017 Košica Zobrazit dokument  
02.04.2012 23.03.2012 A12/44/33/12
Predmetom zmluvy sú opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie.
0,00 €
zmluva
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Radničné námestie 8,96955 Banská Štiavnica Zobrazit dokument  
30.03.2012 24.01.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2011
Zhotovenie stavebných prác na stavbe "Nájomné byty nižšieho štandardu - 9 b.j. Soľ"
25 055 180,00 €
zmluva
DANEX PLUS, s.r.o. Soľ 109,09435 Soľ Zobrazit dokument  
29.03.2012 27.03.2012 34/§52/2012/NP V-2
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestie Slobody 5,09322 Vranov nad Topľou Zobrazit dokument  
23.03.2012 15.03.2012 00270/2012-PZN-P40063/12.00
Pozemok p.č. 683/9 v k. ú Soľ
318,28 €
zmluva
Slovenský pozemkový fond Búdková č.36,81715 Bratislava Zobrazit dokument  
09.03.2012 09.03.2012 B-2011/1376-037873334
Prebytočný hnuteľný majetok v správe Darcu
0,00 €
zmluva
Ústav informácií a prognóz školstva Staré grunty 52,84244 Bratislava Zobrazit dokument